Atbildīga Spēle

Atbildīga spēle ir jēdziens, kas azartspēļu un azartspēļu organizētājiem, programmatūras piegādātājiem un saistīto pakalpojumu sniedzējiem jāuztur spēkā līdz augstākajiem standartiem. Tas lai nodrošinātu godīgu un drošu spēļu pieredzi, kas aizsargā spēlētājus no azartspēļu un azartspēļu nelabvēlīgajām sekām.

Tagad lielākajai daļai azartspēļu un azartspēļu kodu operatoriem ir nepieciešams nodrošināt atbildīgus zemes un tiešsaistes azartspēļu pakalpojumus. Atbildīga azartspēle aptver tādas jomas kā neaizsargātu klientu aizsardzība, nepilngadīgo azartspēļu novēršana, aizsardzība pret krāpniecisku un noziedzīgu rīcību, informācijas privātuma nodrošināšana, ātru un precīzu klientu maksājumu nodrošināšana, godīgas spēļu pieredzes nodrošināšana, ētiskas un atbildīgas mārketinga uzturēšana, apņemšanās apmierināt klientu un nodrošināt droša, droša un uzticama darbības vide.

Atbildīga Spēle

Neaizsargāti spēlētāji

Atbildīgas azartspēļu prakses ievērošana ir galvenais līdzeklis, lai palīdzētu mazināt neaizsargāto klientu azartspēļu iespējamību. Ir ieviesti vairāki pasākumi, kas palīdz novērst problēmu azartspēles, tai skaitā pašizslēgšanas programmas un procesi, kas piedāvā padomus un atbalstu problemātiskajiem spēlētājiem un ļauj spēlētājiem noteikt ierobežojumus, cik daudz viņi tērē gan tiešsaistē, gan uz sauszemes. spēļu kanāli.

Atbildīga spēle – nepilngadīgajiem

Operatoriem ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgiem klientiem nav atļauts spēlēt azartspēles. Vecuma ierobežojumi ir atkarīgi no likumiem jurisdikcijā, kurā tiek piedāvāti azartspēļu pakalpojumi. Lai novērstu azartspēles nepilngadīgajiem, operatoriem ir jāpārliecinās, ka reģistrācijas procesi skaidri izklāsta nepilngadīgo azartspēļu politikas un ka ir ieviesta kontrole, lai pārbaudītu spēlētāju vecumu.

Online kazino operatori šo problēmu uztver īpaši nopietni, ņemot vērā soda naudas, kā arī draudus, ka viņu licence uz laiku vai pastāvīgi tiks atsaukta. Galvenās iniciatīvas ietver Amerikas Spēļu asociācijas centienus risināt problēmu, atvieglojot atbildīgas azartspēļu nozares darba grupas izveidi, kas pieņēma visaptverošas vadlīnijas nepilngadīgo azartspēlēm, kā arī vadlīnijas bez uzraudzības nepilngadīgajiem, kas izstrādātas kopā ar Nacionālo centru pazudušiem un ekspluatētiem bērniem. 2017. gadā organizācija paziņoja savu dalībnieku rīcības kodeksu, kas ietvēra īpašas apmācības prasības darbiniekiem, lai viņi varētu rīkoties ar nepilngadīgām spēlēm. Šie pasākumi ir svarīgi, jo, neraugoties uz statūtu esamību, pusaudžiem ir nelielas grūtības piekļūt azartspēļu norises vietām.

Atbildīga spēle – krāpnieciska un noziedzīga rīcība

Operatoriem ir jāīsteno nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politika un procedūras. Tas nozīmē efektīvu klientu procesu zināšanu ieviešanu, uzņemot jaunus klientus, kā arī visu aizdomīgo darījumu izsekošanu un ziņošanu par tiem.

Atbildīga spēle – informācijas privātums

Informācijas privātums attiecas uz klientu datu un ierakstu aizsardzību pret neatļautu vai nevajadzīgu izpaušanu. Operatoriem tiek prasīts ieviest politikas, kas nodrošina kontroli un pasākumus, lai novērstu neatļautu klienta informācijas izpaušanu un izmantošanu. Informācija par klientiem parasti attiecas uz datiem, piemēram, vārdu, adresi, vecumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

Ātri un precīzi klientu maksājumi

Operatoram ir jānodrošina, ka maksājumi uz klientu kontiem un no tiem tiek veikti precīzi un savlaicīgi saskaņā ar formāliem un dokumentētiem procesiem. Operatori parasti nodrošina, ka klientu līdzekļi tiek pārvaldīti atsevišķi no viņu pašu kontiem un ka viņiem ir pietiekami klīringa naudas, lai samaksātu visas spēlētāju balvas un neizmaksātos spēlētāju atlikumus.

Godīga spēle

Visi spēļu produkti ir jāpārbauda, ​​lai pārliecinātos, ka tie ir godīgi un nejauši un vai tie ievēro šīs spēles noteikumus. Pārbaudi, lai nodrošinātu godīgu azartu, arvien vairāk veic neatkarīgas organizācijas.

Ētisks un atbildīgs mārketings

Operatoriem jāievēro attiecīgie normatīvie reklāmas prakses kodeksi, kas parasti nodrošina, ka reklāmas ir patiesībā pareizas un nav vērstas uz nepilngadīgiem vai neaizsargātiem spēlētājiem, piemēram, spēlētājiem, kuri ir izslēguši sevi no azartspēlēm. Gaidāms arī, ka operatoriem pirms tieša mārketinga, izmantojot klienta personisko informāciju, jāmeklē atļauja no klienta.

Klientu apmierinātība

Klientiem vajadzētu būt iespējai brīvi sniegt komentārus vai sūdzības operatoriem un gaidīt, ka operatoriem ir piemēroti procesi un procedūras sūdzību izskatīšanai vai nu iekšēji, vai ar neatkarīgas trešās puses starpniecību. Piemēram, ecogra.org nodrošina starpniecības pakalpojumu strīdiem starp spēlētājiem un operatoriem.

Droša

Droša, droša un uzticama darba vide

Operatoriem ir jāpierāda iekšējā kontrole un procesi, kas ievēro licencēšanas nosacījumus, kā noteikts normatīvajā jurisdikcijā, kas izsniedz azartspēļu un azartspēļu licences. Jāievieš arī iekšējā kontrole, lai nodrošinātu, ka visas darbības, maksājumu un tehniskās sistēmas un procesi darbojas droši un efektīvi. Turklāt operatoriem jādemonstrē piemērotas darbības nepārtrauktības pārvaldības procedūras, lai nodrošinātu, ka operācijas var turpināt neparedzētu apstākļu vai katastrofu gadījumā.